Connectivity Performance Report as at 26th July 2017

Please receive Connectivity Performance as at 26th July 2017

 

REGION

TARGET 2017/18

MONTHLY TARGET

JULY TARGET

CUMULATIVE MONTHLY TARGET

CUMULATIVE MONTHLY PERFORMANCE

CUMULATIVE MONTHLY VARIANCE

CENTRAL RIFT

                140,000

                      11,667

                 376

                      9,785

                  2,432

              (7,353)

COAST

                130,000

                      10,833

                 349

                      9,086

                  5,760

              (3,326)

MT. KENYA

                140,000

                      11,667

                 376

                      9,785

                  6,503

              (3,282)

NORTH EASTERN

                120,000

                      10,000

                 323

                      8,387

                  2,461

              (5,926)

NAIROBI NORTH

                  85,000

                        7,083

                 228

                      5,941

                  4,375

              (1,566)

NORTH RIFT

                100,000

                        8,333

                 269

                      6,989

                  2,521

              (4,468)

NAIROBI SOUTH

                140,000

                      11,667

                 376

                      9,785

                  3,316

              (6,469)

NAIROBI WEST

                120,000

                      10,000

                 323

                      8,387

                  1,505

              (6,882)

SOUTH NYANZA

                  85,000

                        7,083

                 228

                      5,941

                  1,672

              (4,269)

WEST KENYA

                140,000

                      11,667

                 376

                      9,785

                  4,387

              (5,398)

TOTAL

            1,200,000

                   100,000

             3,226

                    83,871

               34,932

           (48,939)